Expertise

Integratiewerk streeft ernaar dat mensen zich zo snel mogelijk thuis voelen en deelnemen aan de samenleving. Het beheersen van de Nederlandse taal speelt daarin een belangrijke rol. Veel van onze trajecten starten met taallessen of bevatten taalelementen. Maar er is meer nodig. Het vinden van werk, opvoedondersteuning, emancipatie, een maatje voor sociale contacten en lid worden van een vereniging zijn net zo belangrijk.

Niet iedereen lukt het om de taal goed te beheersen. Dat is een gegeven, maar dat hoeft deelname aan de samenleving niet in de weg te staan. Integratiewerk ondersteunt mensen met diensten die ze verder helpen op weg naar zelfstandig functioneren én deelnemen. Dit doen we graag samen met partners in de stad. Meer weten? Bel voor een verkennend gesprek met onze directeur Annerieke van der Vegt, 033 461 95 20 of stuur een e-mail naar avandervegt integratiewerk.nl .

Succesvolle Maatwerktrajecten

We maken ons sterk voor maatwerktrajecten. Afhankelijk van iemands situatie en de mogelijkheden in wet- en regelgeving bieden wij een passend traject aan. Dit kan maatschappelijke begeleiding zijn aan iemand die verhuist van een asielzoekerscentrum naar de gemeente, trajectbegeleiding richting inburgering en werk of een traject in het Vrouw en Kind Centrum.

Onze medewerkers zijn toegerust om met weinig verbale communicatiemogelijkheden mensen te begeleiden. Die expertise is gebouwd op onze jarenlange ervaring in het werken met migranten. We zijn dan ook trots op onze resultaten. We boeken successen met inburgering en met trajecten richting werk. Mensen vinden met onze hulp een reguliere baan, nemen deel aan de samenleving en voelen zich thuis.

Vrouw en Kind Centrum

Met het Vrouw en Kind Centrum hebben we de expertise in huis om kansarme en kwetsbare, soms moeilijk bereikbare, vrouwen duurzaam te activeren. Het Vrouw en Kind Centrum blinkt uit in het aanboren van de eigen kracht bij vrouwen zodat ze gaan participeren in de maatschappij.

Ontwikkelen van instrumenten

We kijken kritisch naar wat onze klanten nodig hebben. Als we zien dat er behoefte bestaat aan een bepaalde vorm van begeleiding, ontwikkelen we passende, nieuwe instrumenten. Zo hebben we bijvoorbeeld de training ‘Werk werkt’ ontwikkeld voor klanten die de stap moeten zetten naar de arbeidsmarkt.

Heeft u goede ideeën voor het ontwikkelen van dit soort trainingen of andere instrumenten die mensen op weg helpen naar werk? Wij denken graag met u mee. Bel voor een verkennend gesprek met onze directeur Annerieke van der Vegt 033 461 95 20 of stuur een e-mail naar avandervegt integratiewerk.nl .