Nederlands en inburgering

Integratiewerk verzorgt taallessen en draagt het keurmerk Blik op Werk. Ervaren en gediplomeerde docenten verzorgen de lessen in kleine groepen. Door deze kleinschaligheid heeft de docent voor elke cursist persoonlijke aandacht. Daarnaast maken zij gebruik van goed getrainde, vrijwillige taalcoaches. Deze coaches bieden extra ondersteuning tijdens en buiten de lessen. Op deze manier leren onze klanten de taal in theorie en in de praktijk. Klanten waarderen onze taallessen gemiddeld met een 8.

Wet inburgering (WI)

Onze medewerkers zijn goed op de hoogte van zowel de oude als de huidige Wet Inburgering. Wij informeren nieuwkomers over welke regelgeving op hen van toepassing is. Per 1 januari 2013 is de huidige Wet Inburgering van kracht. De WI verplicht mensen om in te burgeren als zij zich nieuw en met een permanent doel in Nederland vestigen en niet de Nederlandse nationaliteit bezitten. Mensen die onder deze wet vallen, zijn zelf verantwoordelijk voor de inburgering. Ze moeten ervoor zorgen dat ze de Nederlandse taal leren en kennis van de Nederlandse samenleving krijgen.

Als mensen niet genoeg geld hebben om een cursus en het examen te betalen, kunnen ze een lening aanvragen bij Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO). Meer informatie hierover is te vinden op www.inburgeren.nl

Participatieverklaringstraject

Per 1 oktober 2017 is het participatieverklaringstraject een onderdeel van de inburgeringsplicht. Vanaf die datum moeten alle inburgeringsplichtige nieuwkomers de participatieverklaring ondertekenen.

Integratiewerk heeft voor statushouders een training ontwikkeld waarin, naast veel praktische informatie, de Nederlandse kernwaarden en de participatieverklaring een onderdeel zijn. Deze training heet 'Overstap' en bestaat uit 9 bijeenkomsten van 2,5 uur en wordt gegeven in de eigen taal. Een training in eigen taal zorgt dat de deelnemers werkelijk begrijpen wat ze horen en het zich eigen maken. Een neveneffect is dat de deelnemers zich heel erg welkom voelen. 

Reguliere nieuwkomers worden door Integratiewerk uitgenodigd om deel te nemen aan een workshop van een dagdeel. In deze workshop worden de Nederlandse kernwaarden behandeld en wordt de participatieverklaring door de deelnemers ondertekend.

Taalcoaching voor Kinderen

In samenspraak met het basisonderwijs is Taalcoaching voor Kinderen opgezet voor kinderen, van asielmigranten, tussen 2 en 12 jaar. Kinderen worden gekoppeld aan een taalcoach en op deze manier ondersteund in hun taalontwikkeling. De coach heeft wekelijks contact met het kind en oefent op een speelse manier de Nederlandse taal. Om ook de ouders te betrekken, krijgen zij workshops aangeboden over de taalontwikkeling en hoe deze te bevorderen.

De resultaten zijn positief. De jonge kinderen, 2 tot 4 jaar, kennen meer Nederlandse woorden. De schoolgaande kinderen tonen zich in de klas assertiever en leergieriger en hun woordenschat en woordbegrip zijn vergroot.