Vrouw en Kind Centrum

Meedoen in de samenleving is niet voor iedereen vanzelfsprekend. Onder het motto ‘Participeren is te leren’ is het Vrouw en Kind Centrum (VKC) een vertrouwde, laagdrempelige en veilige plek waar vrouwen hun eigen kracht leren kennen en vergroten. 

Het VKC draagt bij aan ontmoeting en activering van vrouwen in een sociaal en economisch kwetsbare positie. Doelstelling van het centrum is de maatschappelijke participatie van de vrouwen stimuleren via empowerment en emancipatie. 

Emanciperen en participeren

In het VKC kunnen vrouwen vrijwilligerswerk doen en cursussen volgen om zich te ontwikkelen. Ze mogen hun kinderen meenemen en zo zorgtaken met andere taken combineren. Het centrum is laagdrempelig en uitnodigend. Iedereen is welkom en iedereen mag meedoen en eigen kwaliteiten inzetten. Op deze manier haalt het VKC vrouwen uit hun isolement en speelt een belangrijke rol in de emancipatie en participatie van haar bezoekers. 

Met en van elkaar leren

De werkwijze van het VKC is gebaseerd op een landelijke methodiek. Het is een plek waar vrouwen met en van elkaar leren, elkaar steun geven en krijgen. Ze kunnen hier werken aan hun maatschappelijke en economische ontwikkeling en positieverbetering in de samenleving. Vrouwen zijn samen verantwoordelijk voor het reilen en zeilen van het centrum; als vrijwillige medewerkers versterken en verbreden ze hun competenties (empowerment) door te doen en te leren. 

Talenten inzetten

Het VKC gaat uit van de talenten van de deelnemers. Deze talenten worden verder ontwikkeld en ingezet bij activiteiten die gericht zijn op:

Het VKC kenmerkt zich naast zelforganisatie van vrouwen door de samenwerking met verschillende Amersfoortse instellingen zoals Kwintes, IndeBuurt033 en SOVEE.