Individuele begeleiding

Integratiewerk biedt maatschappelijke en/of trajectbegeleiding aan statushouders om te zorgen dat hun participatie in de maatschappij voorspoedig verloopt.

Huisvesting statushouders

Integratiewerk voert in opdracht van de gemeentes Amersfoort en Leusden de taakstelling statushouders uit. Dit betreft statushouders, die nog in een asielzoekerscentrum wonen en gehuisvest moeten worden in een van deze gemeentes. In het proces van het vinden en het krijgen van een woning wordt de statushouder ondersteund door een begeleider huisvesting.

Maatschappelijke begeleiding

Maatschappelijke begeleiders, vrijwilligers en stagiaires ondersteunen onze klanten bij het regelen van praktische zaken. Samen met de klant regelen zij zaken als verzekeringen, huisarts, tandarts en scholen voor de kinderen. Daarnaast zoeken zij uit wat de klant nodig heeft om zich werkelijk thuis te voelen. Dit kan bijvoorbeeld zijn: een lidmaatschap van een sportvereniging, contacten leggen met landgenoten, een kennismakingsgesprek met de buren.

De zelfredzaamheid van de klant staat altijd voorop. Afhankelijk van wat iemand kan, moet hij of zij het zelf doen. Voor een analfabeet vult de maatschappelijk begeleider de formulieren in, maar iemand die kan schrijven doet het zelf. Met soms een beetje ondersteuning van de begeleider.

Trajectbegeleiding

Voor veel inburgeringsplichtige statushouders is het moeilijk zelfstandig een lening aan te vragen en een taalcursus in te kopen. Onze begeleiding zorgt dat dit wel lukt en dat de klant de juiste lessen gaat volgen. De begeleider volgt de klant tijdens het inburgeringstraject en ondersteunt bij het oplossen van eventuele belemmeringen. Daarnaast wordt samen met de klant een trajectdoel vastgesteld; zorg, activering, opleiding of werk. Naast de inburgering worden stappen gezet om dit trajectdoel te verwezenlijken. Hiervoor wordt de klant bijvoorbeeld gestimuleerd om vrijwilligerswerk te gaan doen, zich te oriënteren op opleidingen of te solliciteren.

#JONG

Vanaf 1 januari 2018 is er een aparte begeleidingsvorm voor jonge statushouders, tussen 17,5 en 23 jaar. Elke jongere krijgt één begeleider bij Integratiewerk die hem/haar bij alle vragen en problemen ondersteunt (maatschappelijke begeleiding) en samen met de jongere trajectstappen uitzet richting opleiding en/of werk (trajectbegeleiding). Daarin zal veel aandacht zijn voor verschillende leefgebieden, zoals wonen, school, vrije tijd en vrienden. Hiervoor wordt intensief samengewerkt met andere organisaties in Amersfoort en Leusden.

#JONG moet ertoe leiden dat ook jonge statushouders hun plek vinden en volwaardig mee gaan doen in de samenleving.