Traject naar werk

Integratiewerk voert, in opdracht van de gemeente Amersfoort, trajecten richting opleiding en werk uit. Naast het volgen van de inburgeringslessen worden samen met de klant stappen richting het uitstroomdoel gezet. Hiervoor kunnen onderstaande instrumenten worden ingezet.

Werknemersvaardigheidstraining

Vooruitlopend op een leerwerkplek of taalwerkstage worden klanten getraind in eigen taal op het gebied van werknemersvaardigheden. De training bestaat uit drie modules, opbouwend van arbeidsmotivatie, via werkcultuur, normen en waarden naar wat te doen om werk te vinden. Het gaat hier o.a. om op tijd komen, agenda beheren, afmelden, omgaan met collega’s, omgaan met je leidinggevende, werk zoeken en vinden. De training is in eigen taal, maar er wordt een koppeling gemaakt naar de Nederlandse termen om zo de woordenschat uit te breiden.

Computervaardigheidstraining

Om goed te kunnen solliciteren of een opleiding te kunnen volgen, moeten onze klanten computervaardig zijn. In de training wordt o.a. aandacht besteed aan het beheersen van basisvaardigheden op de computer, CV maken, correct gebruik van e-mail en andere tools, beheren van de inbox, relevante websites bezoeken, vacatures zoeken en hoe te reageren op vacatures.

Leerwerkplek

Klanten kunnen werkervaring opdoen op een leerwerkplek. Naast het opdoen van werkervaring kunnen ze uitzoeken of het werk bij ze past en of zij een opleiding in die richting willen volgen. Tijdens het werk spreken ze de Nederlandse taal en oefenen ze met werknemersvaardigheden.

De leerwerkplekken zijn bij Amfors of Leger des Heils 50/50.

Taalwerkstage

Werkervaring kan ook opgedaan worden tijdens een taalwerkstage op de reguliere arbeidsmarkt. Naast de werkervaring, waarbij klanten kunnen uitzoeken of dit werk past, spreken ze de Nederlandse taal en oefenen werknemersvaardigheden.

Werkcoaches

Deze coaches bieden extra ondersteuning door o.a. alle vacatures door te lezen en te bespreken, te bespreken welke kleding aan te trekken tijdens sollicitaties, mee te gaan naar uitzendbureaus, sollicitatiegesprekken oefenen, samen bellen naar bedrijven. Deze ondersteuning heeft als bijkomend effect dat de klant gebruik kan maken van het netwerk van de vrijwilliger en dit verhoogt de kans op het vinden van werk.

Bemiddeling naar werk

Om een brug te slaan tussen onze klanten en werkgevers heeft Integratiewerk een coördinator in dienst. Gerichte werving van werkgevers en het ondersteunen van zowel de werkgevers als de toekomstige werknemers is de rol die de coördinator oppakt. Integratiewerk doet dit in afstemming met het Werkgevers Service Punt, WSP.

Om onze klanten te bemiddelen naar werk zijn we altijd op zoek naar werkgevers in de regio Amersfoort. Geïnteresseerd? Neem dan contact met ons op: 033 461 95 20.