Over ons

Integratiewerk (voorheen: NVA centrum voor integratie en participatie) rust mensen van niet-Nederlandse afkomst toe om zich thuis te voelen in een wereld van verschil. 

Integratiewerk

Bij Integratiewerk is plaats voor ontmoeting en het ontwikkelen van kwaliteiten en vaardigheden. Voor iemand die net in Nederland is komen wonen of hier al langer is: Integratiewerk verrijkt. Dat is te zien in het contact tussen cursist en docent, gastvrouw en receptiemedewerker, taalcoach en deelnemer, asielmigrant en maatschappelijk begeleider, oppasmedewerkster en moeder, integratiebegeleider en werkzoekende.

Klanten van NVA Integratiewerk

Wij zijn een kleine, laagdrempelige organisatie. Om ons doel te bereiken, werken we met 34 betaalde medewerkers, enkele stagiairs en zo'n 200 vrijwilligers. Integratiewerk volgt de CAO Sociaal Werk voor de betaalde medewerkers. 

Met de gemeenten Amersfoort, Leusden, Nijkerk en Woudenberg heeft Integratiewerk een samenwerkingsovereenkomst afgesloten, op basis waarvan de inburgeringsleerroutes en overige activiteiten worden uitgevoerd. Gezinsmigranten van deze gemeenten zijn welkom om de taallessen van Integratiewerk te volgen.