Traject naar activering

Een traject richting activering is het doel voor sommige mensen met een bijstandsuitkering. De stap naar betaald werk is voor deze mensen te groot.

De integratiebegeleider onderzoekt samen met de klant wat haalbaar is. In kleine stapjes werkt de klant naar dit doel toe. Soms houdt dit in dat de juiste hulpverlening wordt opgestart, bijvoorbeeld schuldhulpverlening, opvoedondersteuning of begeleiding van het Wijkteam. Ook kan de stap richting vrijwilligerswerk worden gemaakt. Iemand begint met een paar uur in de week en afhankelijk van zijn of haar mogelijkheden wordt dit opgebouwd.