Jaarverslag 2016

In dit jaarverslag vertellen onze klanten wat zij nodig hebben om te integreren en participeren. Vooral het contact met anderen is belangrijk om zich thuis te voelen in een wereld van verschil. Maatschappelijk begeleiders spelen hierin een belangrijke rol, zij stellen de basis van de statushouder veilig, waardoor die zich welkom voelt.

Download het volledige jaarverslag »

Voorkant jaarverslag 2016

Door de grote asielstroom in het afgelopen jaar hadden gemeenten, en dus ook wij als NVA, een hoge taakstelling. Het aantal statushouders dat werd toegewezen, was vele malen groter dan gebruikelijk. Per half jaar ging het voorheen gemiddeld om ruim 76 statushouders, maar de eerste helft van 2016 meldden zich 239 statushouders. De tweede helft steeg dat getal naar maar liefst 275. Dat legde een grote druk op onze organisatie en daar moesten we adequaat op inspelen. Het team maatschappelijke begeleiding is vergroot met diverse medewerkers, zes vrijwillige begeleiders en zes stagiaires. Bovendien hebben we twee extra medewerkers aangetrokken voor huisvesting van statushouders.

Ondanks het grote aantal statushouders hebben we ons werk kunnen doen binnen het budget dat de overheid ons daarvoor toekent. Enerzijds doordat wij onze organisatie efficiënt hebben ingericht, anderzijds doordat alle medewerkers het werk met passie doen en voor iedere klant maatwerk nastreven.