Jaarverslag 2012

Per 1 januari 2013 werd de Wet Inburgering drastisch gewijzigd. Het Rijk stelde geen geld meer beschikbaar voor nieuwe inburgeraars en de verantwoordelijkheid om in te burgeren werd volledig bij de nieuwkomers zelf neergelegd. Van een 100% gesubsidieerde organisatie maakten we in 2012 de overstap naar een organisatie die deels gesubsidieerd is en deels eigen inkomsten verwerft.
Zo werd 2012 het jaar van de grote verandering: de transitie.

Download het volledige jaarverslag »

cijfers-wet-inburgering2012

Totale aanbod onder de Wet Inburgering, Regeling Vrijwillige Inburgering of Handhaving.