Nieuws

Zwangerengroep

In het Vrouw en Kind Centrum waren in het voorjaar maar liefst zeven vrouwen met een migratieachtergrond tegelijk zwanger. Coördinator Henriëtte Sanders merkte dat ze behoefte hadden aan het uitwisselen van ervaringen en ook aan voorlichting rondom zwangerschap en bevallen in Nederland. Ze vond Alie van de Wolfshaar bereid om de groep te begeleiden. Alie is gepensioneerd verloskundige die ook in Ethiopië gewerkt heeft. Onderwerpen die aan de orde kwamen in de groep waren bijvoorbeeld: hoe zorg je voor minder pijn, wat kan je verwachten tijdens de bevalling, hoe zorg je de eerste tijd voor je kindje, welke vragen mag je gewoon stellen in het ziekenhuis, wat is goed voor je kindje tijdens de zwangerschap, wat zijn verschillen met je land van herkomst en Nederland of wil je meer weten over anticonceptie?

Inmiddels zijn alle kindjes gelukkig in goede gezondheid geboren en blijft er contact tussen de moeders. Ze hebben veel steun aan elkaar. “We gaan hier zeker mee door als er meerdere vrouwen tegelijk zwanger zijn, want het nut van deze ondersteuning is bewezen”, aldus Henriëtte en Alie.

 

« Meer nieuws.