Nieuws

Z-route

Op een nieuwe manier samenwerken rondom een lesgroep, dat was het doel van deze pilot Z-route. Alle cursisten van een alfabetiseringsgroep (de toekomstige Z-route) kregen dezelfde maatschappelijke begeleider en integratiebegeleider. Samen met de NT2-docent vormden ze een vast team dat meer dan voorheen begeleidingsthema’s verwerkte in het lesprogramma. Zo is er bijvoorbeeld gewerkt met een huismap voor het thema ‘huis en organisatie’. Tijdens de lessen kreeg de docent al snel het vermoeden dat cursisten niet goed konden zien. Gezamenlijk is de groep naar een opticien geweest en zijn oogmetingen gedaan. Verschillende cursisten hebben nu een bril. Aan alle thema’s werden taaloefeningen gekoppeld. De begeleiders hebben gezamenlijke inloopspreekuren gehouden voorafgaand aan de lessen. Voor de cursisten was dit erg prettig en duidelijk. Er is veel geleerd van deze pilot, we gaan hiermee verder in 2021 bij onze voorbereiding op de nieuwe Wet Inburgering!

« Meer nieuws.