Nieuws

Verlenging samenwerking met MBO Amersfoort

Op woensdag 26 juni 2024 ondertekenden Integratiewerk en MBO Amersfoort een nieuwe samenwerkingsovereenkomst. Sinds oktober 2022 werken Integratiewerk en MBO Amersfoort samen in een proeftraject. Jongeren die inburgeringsplichtig zijn, volgen in dit traject een beroepsopleiding én leggen tegelijkertijd een basis voor de inburgeringseisen. 

Een groot aantal studenten stroomt door naar een vervolgopleiding en bereidt zich voor op participatie in de arbeidsmarkt. Vanwege het succes van dit traject wordt deze samenwerking nu verlengd en bekrachtigd door Igor van Rooij (directeur onderwijs MBO Amersfoort) en Annerieke van der Vegt (directeur bestuurder Integratiewerk).

 "Na bijna twee jaar kunnen we met trots zeggen dat het project geslaagd is," aldus Annerieke van der Vegt. "Het was een flinke puzzel om de nieuwe Inburgeringswet en de praktijk met elkaar te verbinden. We hebben intensief overleg gevoerd, nieuwe mogelijkheden bedacht en praktische problemen opgelost. En het resultaat mag er zijn: een traject dat jongeren niet vertraagt, maar hen juist een stevige basis geeft voor hun toekomst in Nederland." 

Igor van Rooij voegt daaraan toe: "Iedereen die heeft bijgedragen aan deze samenwerking mag trots zijn op het aanbod en de aandacht die we nu hebben voor deze jongeren. Het geeft hen de kans om een mbo-opleiding te volgen en tegelijkertijd in te burgeren. Dit verbetert hun persoonlijke groei en toekomstperspectief enorm." 

Het traject 

Het gezamenlijke traject van Integratiewerk en de opleiding Entree voor Anderstaligen van MBO Amersfoort bestaat uit drie stappen: 

1. Inburgeringsboost (400 uur Nederlands als 2e taal (NT2) en extra lessen) bij Integratiewerk: Jongeren leren de Nederlandse taal en maken kennis met de Nederlandse samenleving.

2. Opleiding bij Entree voor Anderstaligen: Jongeren volgen een opleiding tot assistent in de zorg, winkel, garage of horeca en krijgen daarnaast 4 uur NT2-onderwijs per week, wat meetelt voor hun inburgering. 

3. Diploma Entree voor Anderstaligen: Dit diploma biedt een startbewijs voor een mbo-opleiding niveau 2 of hoger. Jongeren kunnen ook direct naar werk doorstromen en dan dankzij gemaakte inburgeringsuren al snel hun inburgeringsexamens afleggen. 

Hoe komen jongeren in aanmerking voor dit traject? 

Integratiewerk werkt samen met gemeenten uit de nabije omgeving van Amersfoort die dit traject bij hen inkopen. Jongeren die inburgeringsplichtig zijn en na 1 januari 2021 achttien jaar zijn geworden, behoren tot de doelgroep van dit traject. De betrokken gemeenten kunnen jongeren uit deze doelgroep aanmelden bij Integratiewerk. Zij beoordelen per individu welk inburgeringstraject de beste keuze is. Aanmelding kan dus niet rechtstreeks bij Integratiewerk of MBO Amersfoort, maar verloopt altijd via de betreffende gemeente.

« Meer nieuws.