Nieuws

Training Stap In Arabisch

Inmiddels is de pilot gestart in aanloop naar de nieuwe Wet Inburgering: Stap In Arabisch.

We hebben een mooi programma gemaakt in samenwerking met integratiebegeleiders Astrid, Meltem, Koen en Andre en uiteraard de trainer Lima!

De deelnemers zijn nieuwe inwoners van Amersfoort, die net zijn gestart of nog gaan starten met Nederlandse taallessen en een paar maanden wonen in Amersfoort.

In de eerste les van dit basisprogramma in eigen taal maken we een stadswandeling door Amersfoort. Hoe is de stad, waar je net bent komen wonen, ontstaan? Het verdere programma heeft aandacht voor verschillende leefgebieden, zoals Financiële zelfredzaamheid, Werk en participatie en Gezondheid en gezin. Tijdens dit laatste thema spreken we over het belang van bewegen, maken we kennis met diverse sporten en buurtsportcoaches. Maar ook hebben we het over wat je van de huisarts mag verwachten, en hoe je je kinderen opvoedt in twee culturen. Daarnaast zitten in deze training onderdelen van de al bestaande participatieverklaringstraining, zoals de grondwet en onze kernwaarden in Nederland. In de laatste les is er nog een belangrijk moment, namelijk het ondertekenen van de Participatieverklaring.

« Meer nieuws.