Nieuws

Stap In

Al vanuit het AZC starten met een programma in eigen taal, om een goede start te maken met de inburgering en Amersfoort beter te leren kennen, dat is de inzet van deze pilot ‘Stap in’. Ook sporten de deelnemers wekelijks een uur samen onder begeleiding van een buurtsportcoach van de SRO. “We zijn dus heel letterlijk bezig met het activeren van de deelnemers”, vertelt Almaz Yohannes, de trainer van deze Eritrese pilotgroep. “Ze doen allemaal enthousiast mee met het beweegonderdeel, ook degenen die gezondheidsklachten hebben. Nick, de buurtsportcoach, doet het erg leuk, dat stimuleert hen ook”. Almaz merkt dat de deelnemers heel leergierig zijn: “Ze vragen me langzaam maar zeker steeds meer, het is voor hen heel prettig dat ik dingen in hun eigen taal, Tigrinya, uit kan leggen”. Het programma duurt 20 weken en loopt nog. Uiteraard is een gedegen evaluatie belangrijk, om te bepalen of dit programma in de toekomst de standaard kan worden.

« Meer nieuws.