Nieuws

Samenwerkingsovereenkomst

Gemeente Amersfoort en Stichting Integratiewerk ondertekenen samenwerkingsovereenkomst

De gemeente Amersfoort en Stichting Integratiewerk gaan de komende jaren intensiever samenwerken om inburgeraars goed te begeleiden en uitvoering te geven aan de nieuwe wet inburgering die vanaf 1 januari 2022 geldt. Daartoe ondertekenden zij op 8 december een samenwerkingsovereenkomst.

Annerieke van der Vegt, directeur bestuurder Integratiewerk: “Onze organisatie heeft in de afgelopen 40 jaar laten zien mee te kunnen bewegen met alle veranderingen in de inburgering. Ik ben trots op de grote betrokkenheid van onze medewerkers, docenten en vrijwilligers. We kijken ernaar uit om in deze nieuwe samenwerking met de gemeente gezamenlijk te werken aan een goede integratie van inburgeraars in Amersfoort.”

Cees van Eijk, wethouder Diversiteit: “Integratiewerk kent onze Amersfoortse inburgeringsaanpak en stond mede aan de wieg daarvan. Ik ben daarom verheugd dat we als gemeente opnieuw kiezen voor deze ervaren uitvoeringspartner die met ons het inburgeringsproces organiseert, bewaakt en blijft ontwikkelen. Dat komt de kwaliteit en snelheid van het inburgeren ten goede. Uiteindelijk is dat vooral goed voor de Amersfoortse inburgeraars.”

Nieuwe wet

Per 1 januari 2022 gaat de nieuwe wet Inburgering in. Inburgeren valt vanaf dan onder verantwoordelijkheid en regie van gemeenten. Amersfoort heeft ter voorbereiding hierop samen met Integratiewerk en andere betrokken partijen in de stad haar inburgeringsaanpak doorontwikkeld en de vernieuwde aanpak uitgerold op 1 juli 2021. Dit Amersfoortse programma is breder dan de wettelijke inburgeringsplicht verlangt.

Amersfoortse aanpak

Amersfoortse inburgeraars die in 2022 starten, volgen een maatwerkprogramma met aandacht voor diverse aspecten die belangrijk zijn bij inburgeren. Zoals de taal leren, (vrijwilligers)werk doen, leren over het onderwijs en zorgsysteem, financiële redzaamheid, deelnemen aan verenigingsleven en stadsgenoten leren kennen. Met als gezamenlijk doel dat een Amersfoortse inburgeraar mee gaat doen in onze stad, zich hier thuis voelt en ontwikkelkansen krijgt. En in onze stad zelf een goed bestaan en toekomst op kan bouwen op een manier die bij hem of haar past.

« Meer nieuws.