Nieuws

Pilot “Op Weg naar Werk”

Afgelopen najaar hebben docent Caroline Bakker en integratiebegeleider André Wierenga twee keer per week een nieuwe training “Op Weg naar Werk” gegeven. Het doel was om 12 cursisten uit diverse landen voor te bereiden op het werken in Nederland. Daarbij kwamen onderwerpen aan bod als: wie ben je, wat laat je achter in jouw land van herkomst en wat neem je mee, wat is motivatie, je kwaliteiten kunnen benoemen, vacatures leren lezen, een CV en sollicitatiebrief maken, wat staat er in een contract en omgaan met collega’s.

De pilot-training was een geslaagde mix van informatie over werk en het oefenen met taal, in verschillende leervormen. Zo werd er gevraagd naar eigen ervaringen, keken de cursisten naar filmpjes, moesten ze -soms spannende, soms hilarische- rollenspelen doen en werd er in allerlei spelvormen uitleg gegeven over hoe je in Nederland aan een baan komt.

Elke les werd begonnen met de vraag aan de groep wat er in de vorige les was behandeld. Aan het einde van de les werd de cursisten gevraagd zelf te vertellen wat ze in deze les hadden geleerd. Elke cursist had een eigen logboek met eigen notities wat diegene persoonlijk had geleerd. Dit logboek kon de cursist gedurende de training raadplegen. Er werd in de training naar ieders persoonlijke situatie gekeken en daardoor deden de cursisten enthousiast mee.

Uiteindelijk werd de pilot afgesloten met een persoonlijke presentatie van elk van de cursisten. In de presentatie vertelde iedere cursist iets over zichzelf, wat hij/zij had geleerd en wat hij/zij anders zou doen of nog zou verbeteren. Het jezelf presenteren was voor een aantal cursisten best spannend, maar het was ook een waardevolle oefening.

Yousef uit Azerbeidzjan zei: “Voor mij waren de rollenspelen heel leerzaam, omdat ik kon zien hoe ik mezelf presenteerde en wat er nog te verbeteren is”. Menges uit Eritrea vond het aanvankelijk allemaal erg spannend in de training, maar wilde uiteindelijk als eerste een presentatie geven. En voor Yanam uit Sri Lanka waren het samen delen van ervaringen, de oefeningen en het samen veel lol hebben erg belangrijk.

« Meer nieuws.