Nieuws

In Woudenberg meer ondersteuning voor inburgeraars

Met de ondertekening van de samenwerkingsovereenkomsten met VluchtelingenWerk en Stichting Integratiewerk gaf wethouder Moniek van de Graaf van de gemeente Woudenberg het startsein voor meer ondersteuning voor inburgeraars in Woudenberg. “Meedoen maakt dat je je plek vindt, je thuis voelt en je verbonden bent met de omgeving waar je woont.”

Inburgeraars in de gemeente Woudenberg werden altijd al ondersteund waar nodig om aan de Wet Inburgering te voldoen. Het ging dan vooral om de taal te leren en kennis te maken met Nederland. Maar de nieuwe wet Inburgering die begin dit jaar is ingegaan gaat een stapje verder. Daarin hebben gemeenten meer regie. Het gaat erom inburgeraars echt een plek te laten verkrijgen in de maatschappij.

“Dit kunnen we als gemeente niet alleen. Ik ben daarom heel blij met onze samenwerkingspartners VluchtelingenWerk en Stichting Integratiewerk. Zij bieden heel gerichte ondersteuning aan inburgeraars met het vinden van hun weg op het gebied van wonen, gezondheid en het opbouwen van een eigen sociaal netwerk. En juist dat laatste helpt om je hier thuis te voelen. Meehelpen bij verenigingen, vrijwilligerswerk doen, meehelpen op de school van de kinderen. Zo worden zij echt onderdeel van de Woudenbergse samenleving”, aldus wethouder van de Graaf.

Op maandag 27 juni hebben de wethouders en de vertegenwoordigers van de beide stichtingen hun handtekening gezet onder de samenwerkingscontracten.

Annerieke van der Vegt van Stichting Integratiewerk: “Voor de taallessen en trainingen gericht op het vinden van werk komen inburgeraars naar ons in Amersfoort. Maar om echt in Woudenberg te aarden, is het belangrijk dat zij hier in de gemeente aansluiting vinden. We doen dan ook graag een oproep aan werkgevers, verenigingen en maatschappelijke organisaties om inburgeraars mee te laten lopen door middel van een stage.” Wethouder van de Graaf reageerde daarop door direct aan te bieden zelf een inburgeraar onder haar hoede te nemen voor een stage van 40 uur.

Over de nieuwe Wet Inburgering

Met ingang van 1 januari 2022 is de vernieuwde Wet Inburgering in werking getreden. Het doel van deze wet is dat inburgeraars zo snel mogelijk meedoen in Nederland, het liefst via betaald werk. Het gaat niet alleen om het leren van de Nederlandse taal en kennismaken met Nederland, maar juist ook om het zelfstandig functioneren van de inburgeraar in de maatschappij. Migranten bereiken het voor hen hoogste haalbare taalniveau, in combinatie met gerichte inspanningen op het participeren naar vermogen vanaf de start van het nieuwe inburgeringstraject.

Met deze wet is de gemeente verantwoordelijk voor het bieden van begeleiding rondom het inburgeringsproces, is er ruimte voor maatwerk in het inburgeringstraject en is de gemeente verantwoordelijk voor een goed taalaanbod voor een deel van de groep inburgeraars. Een verschil met de vorige Wet Inburgering, waar er geen mogelijkheid voor regie vanuit de gemeente is en elke inburgeraar volledig zelf verantwoordelijk is voor zijn inburgering en inburgeringsproces.

V.l.n.r.: Lietje Kool (VluchtelingenWerk Nederland), wethouder Moniek van de Graaf (Gemeente Woudenberg), Annerieke van der Vegt (Stichting Integratiewerk)

Persbericht + foto: gemeente Woudenberg

« Meer nieuws.