Nieuws

Extra begeleiding bij gezinshereniging

Ter voorbereiding op de nieuwe Wet Inburgering, die op 1 januari 2022 van start gaat, voert Integratiewerk een aantal pilots uit. In één van deze pilots staat gezinshereniging centraal. Het team #JONG van Integratiewerk is gespecialiseerd in het begeleiden van jonge statushouders (vanaf 17,5 jaar oud). Vaak zijn deze jongeren al heel wat jaren in Nederland als er toestemming gegeven wordt dat hun ouders en soms ook broertjes en zusjes, hen na mogen reizen.

Mirjam Beeuwkes, #JONG integratiebegeleider, vertelt: “Jongeren zijn echt heel blij als hun familie mag komen, hier hebben ze zo lang naar uitgekeken!” Haar collega Meltem Polat vult aan: “Maar natuurlijk is het ook spannend, omdat ze al zo lang gescheiden leven van hun familie. Hoe zal het zijn om ze terug te zien hier in Nederland?” In de afgelopen jaren hebben Mirjam en Meltem gezien dat het voor veel jongeren en hun familie ook een ingewikkelde tijd is. Mirjam: “Het is niet alleen maar rozengeur en maneschijn. De druk op de jongeren is groot, ze moeten zich weer voegen in het ‘oude’ gezinspatroon en tegelijkertijd heel veel regelen voor hun familie, omdat zij de taal en de weg in Nederland beter kennen.”

In 2020 is de pilot gestart en hebben Mirjam en Meltem extra begeleiding geboden aan 4 jongeren en hun herenigde families. Het is een groot voordeel dat zij de jongeren al kennen, en het eerste half jaar namen zij de begeleiding van het hele gezinssysteem op zich. Door Corona is de pilot anders gelopen dan gepland. Er kwamen minder gezinsherenigingen tot stand dan verwacht, maar ook kon de begeleiding soms moeilijk plaatsvinden. Meltem: “We wilden zoveel mogelijk bij de gezinnen thuis zijn, zodat we goed meekrijgen wat er speelt. Maar 1,5 meter afstand houden is moeilijk als het een groot gezin in een klein huis is. En er waren helaas ook Corona-besmettingen in de gezinnen, waardoor we er lang niet altijd konden zijn.”

Daarom is besloten dat de begeleiding van deze gezinnen nog een tijdje doorloopt in 2021, en dat er nog 4 nieuwe gezinnen mee kunnen doen. Mirjam: “We hebben gemerkt dat het echt effect heeft dat er één begeleider is voor het hele gezin. Het geeft veel rust en is duidelijk voor iedereen. Maar de verdieping die we voor ogen hadden kon door Corona nog niet goed plaatsvinden.” Tijdens de pilot krijgen Mirjam en Meltem zelf ondersteuning van een gedragsdeskundige die gespecialiseerd is in systeemgerichte begeleiding. Meltem: “Zij juicht deze aanpak van harte toe, juist omdat we uit eigen ervaring weet dat het kan escaleren in deze gezinnen. We gaan ervoor dat dat niet gebeurt!”

« Meer nieuws.