Nieuws

Eerste ‘Stap In’ Arabisch feestelijk afgerond

‘Stap In’ heet het programma dat alle statushouders vanuit de nieuwe Wet Inburgering krijgen aangeboden door Integratiewerk.

Het zijn 20 bijeenkomsten in eigen taal, die in het eerste inburgeringsjaar worden gegeven, naast de lessen Nederlands. Na een eerste pilot vorig jaar in Tigrinya, is het programma aangepast. Trainer Lima Altaee verzorgde deze training in het Arabisch. De 10 deelnemers waren erg enthousiast over het programma.

Het is een mooie mix van informatie en daarnaast gezamenlijke activiteiten zoals een stadswandeling en sporten. Er is onder andere aandacht voor de kernwaarden in Nederland, gezondheid en leefstijl, opvoeding, financiën en verzekeringen, werk en vrijwilligerswerk. Tijdens de feestelijke afsluiting tekenden de 10 deelnemers de participatieverklaring, en werd gezamenlijk gegeten van al het lekkers dat zij meenamen.

« Meer nieuws.