Nieuws

Burgemeester Bolsius krijgt les van statushouders

Op 24 juni bezocht burgemeester Bolsius onze taalschool in Amersfoort. In deze taalschool aan de Stadsring 2 zijn iedere dag 250 nieuwe Amersfoorters druk bezig Nederlands te leren en zich voor te bereiden op het inburgeringsexamen. Eén lesgroep had de burgemeester met een brief uitgenodigd in de les. Docent Mariëlle van Rooij had samen met de cursisten een mooi programma voorbereid. De burgemeester heeft 10 woorden Tigrinya (de taal van Eritrea) geleerd.

NVA begeleidt vluchtelingen met een status in de eerste periode dat ze in Amersfoort en Leusden komen wonen. Vrijwel meteen is er volop aandacht voor oriëntatie op de arbeidsmarkt, naast het leren van de taal en het inburgeren. Ook biedt NVA maatschappelijke ondersteuning. Het is vrijwel uniek in Nederland dat één organisatie statushouders begeleidt op het gebied van taal, werk en de weg vinden in de maatschappij. NVA viert dit jaar haar 40-jarige bestaan.

Dat het leren van een andere taal niet makkelijk is, kon burgemeester Bolsius uit eigen ervaring beamen. Hij vertelde dat hij zelf een jaar in Vietnam heeft gewoond. De burgemeester drukte de cursisten op het hart dat ze hun Nederlands blijven oefenen ook buiten de les. Hij benadrukte het belang van meedoen en participeren in de Amersfoortse samenleving.

Foto 2 burgemeester met lesgroep

« Meer nieuws.