Jaarverslag 2017

In de afgelopen jaren heeft NVA zich ingezet om klanten, naast de inburgeringslessen, stappen te laten maken richting arbeidsmarkt, sociale activiteiten of passende hulp en zorg. Circa de helft van de begeleide mensen heeft een zorgprofiel (5%) of een activeringsprofiel (45%). De andere helft heeft begeleiding die zich richt op werk of het volgen van een opleiding. In 2017 lag de nadruk op verdere aanscherping van de werktrajecten. Met de aantrekkende arbeidsmarkt lagen hier mooie kansen voor onze klanten. En die zijn dit jaar verzilverd.

Download het volledige jaarverslag »

Voorkant jaarverslag 2017

Een voorbeeld. In samenwerking met Bouwmensen en het Werkgeversservicepunt zijn meerdere testdagen georganiseerd, waar NVA-klanten met interesse voor de bouw konden laten zien wat ze in huis hebben. Dat gebeurde aan de hand van simpele opdrachten, zoals meten, timmeren en samenwerken. Met mooie gevolgen, want een complete groep is doorgestroomd naar een BBL-opleiding en bij werkgevers geplaatst. Daarnaast zijn we, met behulp van individuele begeleiding en matching, bezig om mensen in zorgfuncties te plaatsen. Naast bouw en zorg zijn ook ICT en horeca op zoek naar nieuwe medewerkers. Om de contacten met het bedrijfsleven te onderhouden en te versterken, hebben we een coördinator werkprojecten aangenomen.

NVA is blij met werkgevers die personen niet afrekenen op hun taalniveau, maar zien welke kwaliteiten ze bezitten en hun werkervaringsplaatsen of contracten bieden. Zo kunnen inburgeraars sneller meedoen. Dat is voor iedereen beter: de inburgeraar, de werkgever, de samenleving én de overheid.