Hoofdlijnen beleid

Hoofdlijnen beleid Integratiewerk 2020 

Je thuis voelen in een wereld van verschil

Stichting NVA centrum voor integratie en participatie verandert haar naam begin 2020 in Stichting Integratiewerk. De naamswijziging wordt geleidelijk ingevoerd, zodat de doelgroep en het netwerk de organisatie kunnen blijven vinden.

Integratiewerk wil nieuwkomers met een niet-Nederlandse, meestal niet-westerse, achtergrond toerusten om zich thuis te voelen en te participeren in de samenleving.

Integratiewerk doet dit met een integrale aanpak en persoonlijke begeleiding op alle levenssferen.

Integratiewerk biedt hulp bij wonen, administratie, sociaal leven, taallessen, werktoeleiding, begeleiding, vrije tijd, etc. De stichting werkt in de regio Amersfoort.

In 2020 begint Integratiewerk op een nieuwe locatie aan de Stadsring 167 in Amersfoort. Het Vrouw en Kind Centrum blijft opereren vanuit het pand Bloemendalse Binnenpoort 5. Er zijn taalscholen in Doorn en Zeist.

2020 wordt het jaar van de voorbereiding op de nieuwe Wet Inburgering, waarvan de start gepland staat op 1 januari 2021. In 2019 zijn we als NVA Integratiewerk met een aantal pilots van start gegaan, die deels nog in 2020 door zullen lopen.

Werving en beheer financiën

Integratiewerk ontvangt subsidie van de gemeenten Amersfoort en Leusden voor het maatschappelijk begeleiden van statushouders. Ook ontvangen we subsidie voor het Vrouw en Kind Centrum van Indebuurt033. De taal- en inburgerlessen in Amersfoort, Zeist en Doorn worden door de cursisten zelf bekostigd, vaak met behulp van een lening bij DUO.

Eind 2018 zijn er afspraken gemaakt met de gemeente Amersfoort over de bestemming van het opgebouwde vermogen van Integratiewerk. Volgens deze planning zal eind 2021 het vermogen besteed zijn aan diverse projecten gericht op de integratie van de doelgroep mensen van niet-Nederlandse afkomst.

Het vermogen is ondergebracht bij spaarrekeningen van de Rabobank en de ASN bank. Bij de Triodosbank heeft Integratiewerk een deposito die voor vijf jaar vastligt, maar wel tussentijds (met een boete) aangesproken kan worden.

In het geval dat Integratiewerk haar werkzaamheden moet beëindigen, dan wordt het eventuele vermogen dat Integratiewerk dan heeft, zoals in de statuten is vastgelegd, besteed aan maatschappelijke doelen met (ongeveer) dezelfde doelstelling.