Financiële jaarstukken 2019

Download voor de ANBI de balans per 31 december 2019 en de staat van baten en lasten over 2019.

RSIN 0090.68.181.

Nummer Kamer van Koophandel: 41189107.