Cursus Inburgering

Je leert lezen, schrijven, spreken en luisteren tot en met niveau A2. Je krijgt ook les in Kennis van de Nederlandse Maatschappij (KNM) en Oriëntatie op de Nederlandse Arbeidsmarkt (ONA). Aan de hand van verschillende thema’s leer je de Nederlandse taal. De thema’s gaan over boodschappen doen, vervoer, wonen, geld, gezondheid, kinderen, werk zoeken.

Na deze cursus kun je je aanmelden voor het inburgeringsexamen.

Aanmelden

Heb je vragen? Neem dan contact met ons op 033 461 95 20.