Participatieverklaring

Het participatieverklaringstraject is een onderdeel van de inburgeringsplicht. Als u verplicht bent om in te burgeren, dan moet u dit onderdeel doen naast het inburgeringsexamen. U krijgt een jaar om het traject te volgen en de participatieverklaring te ondertekenen.

Als u in het asielzoekerscentrum hebt gewoond, dan wordt u uitgenodigd voor de training “Overstap”. Deze is één keer per week en duurt ongeveer 8 weken. De trainer spreekt uw eigen taal en geeft u advies over het leven in Nederland. Ook worden de Nederlandse kernwaarden besproken, en wat er in de participatieverklaring staat. In de laatste les ondertekent u de participatieverklaring.

Als u niet in het asielzoekerscentrum hebt gewoond, dan wordt u uitgenodigd voor een workshop van een dagdeel. Dit is een eenmalige bijeenkomst. In deze workshop worden de Nederlandse kernwaarden behandeld en besproken wat er in de participatieverklaring staat. Aan het eind van de workshop ondertekent u de participatieverklaring.