Wet Inburgering 2013

Als u verblijfsrecht hebt gekregen in de periode van 1 januari 2013 tot en met 31 december 2021, dan gelden voor u de regels van deze Wet Inburgering. Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO) bepaalt of u verplicht bent om in te burgeren. U moet uw inburgering zelf regelen. U moet er dus zelf voor zorgen dat u de Nederlandse taal leert en dat u kennis krijgt van de Nederlandse samenleving. De gemeentes Amersfoort en Leusden hebben ons gevraagd om hun nieuwe inwoners uit te leggen wat er van hen wordt verwacht. Daarom krijgt u, als u in Amersfoort of Leusden komt te wonen, van ons een uitnodiging voor een informatiegesprek.

Als u in Amersfoort of Leusden woont en eerst in het Asielzoekerscentrum (AZC) hebt gewoond, krijgt u van ons een vast contactpersoon. Deze nodigt u uit voor een gesprek. Dit gesprek is een kennismaking, maar het gaat ook over uw inburgeringsplicht. Samen met uw contactpersoon spreekt u af wat u gaat doen. Uw contactpersoon helpt u waar u dat nodig hebt.